Claudicatio intermittens/ Etalagebenen

Veel mensen krijgen op latere leeftijd last van pijnlijke benen, pijn die opkomt bij het lopen en weer verdwijnt bij rust. Echter blijft deze pijn iedere keer aanwezig bij het lopen. Verminderde doorbloeding is een veel voorkomende oorzaak van pijn in de benen. De medische naam voor dit verschijnsel is Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). De pijn bij PAV in de onderste ledematen komt op en af en verdwijnt bij rust, vandaar de term claudicatio intermittens. In de volksmond wordt het ook wel etalagebenen genoemd. Het paradoxale is, dat die rust waardoor de pijn verdwijnt helemaal niet goed is. Integendeel, rust roest. Lichaamsbeweging is cruciaal om de doorbloeding van de vaten goed te houden en een gebrek aan voldoende lichaamsbeweging is een belangrijke risicofactor bij het ontwikkelen van PAV in de benen of elders in het lichaam. Maar omgekeerd is voldoende lichaamsbeweging en een gezonde leefstijl een belangrijke manier om PAV te voorkomen of te beperken.

Fysiotherapie

Fysiotherapie kan u helpen om goede resultaten te bereiken. Want zoals al eerder vermeld lijkt rust verlichting te geven, maar moet dit juist vermeden worden. Juist door de pijn heen lopen is de beste behandeling om effectief te trainen om zo de pijnvrije en maximale loopafstand te vergroten. Als u het zelf lastig vindt om in beweging te komen of graag meer deskundigheid wil kan de fysiotherapeut een uitkomst zijn. Door een gerichte aanpak en speciale oefeningen zal er worden getraind om zo de doelen van de patiënt te kunnen behalen, deze therapie wordt ook wel gesuperviseerde looptherapie (GLT) genoemd. Dit doel kan variëren van iemand die weer pijnvrij naar de winkel kan lopen tot het maken van een grote wandeling in de natuur. Voor ieder doel wordt dan ook individueel het behandelprogramma aangepast. De behandelingen zullen een-op-een worden aangeboden onder begeleiding van onze vaatfysiotherapeut (Aron Vissers). Deze heeft een speciale opleiding gevolgd om claudicatio patiënten op een professionele manier te kunnen behandelen/begeleiden en is tevens aangesloten bij Chronisch Zorgnet/ ClaudicatioNet.

Daarnaast wordt er samengewerkt met diëtiste Eline Respen om ook de voeding te betrekken in het traject. Dit omdat de juiste voeding ook een positief effect kan hebben op het verbeteren van de leefstijl.

Vergoeding

Er worden 37 behandelingen GLT in één jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat u een verwijzing heeft van de huis of vaatchirurg. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. Wel geldt er voor de basisverzekering een eenmalig eigen risico van 385 euro, deze zijn dus voor rekening van de patiënt indien deze nog niet zijn opgebruikt.

Voor meer informatie over claudicatio intermittens of om direct een afspraak te maken kunt u contact opnemen met Aron Vissers, hart, vaat- en longfysiotherapeut.

Tel: 0495-625400 of E-mail: info@fysio-ospel.nl

Fysio Ospel